หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 ...เว็บไซต์ "อบต.โพทะเล" อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ...
         
 
   
 
 
 
 

 
  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโพทะเล
หมู่ 1 ต.โพทะเล อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 16150
  เบอร์โทรศัพท ์ : 036-816-690
  โทรสาร : 036-816-690
  website : www.photale.go.th.
  e-mail : photale@photale.go.th
 
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายใน
1. ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโพทะเล   โทรศัพท์. 036-816-690
    โทรสาร. 036-816-690
2. สำนักปลัด   โทรศัพท์. 036-816-691
3. ส่วนการคลัง   โทรศัพท์. 036-816-664