หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
   
 
 


   
 


จ้างบริการออกแบบ ตรวจแบบและรับรองแบบ โครงการก่อสร้ [ 8 พ.ค. 2562 ]จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการต [ 8 พ.ค. 2562 ]

 
    
   
 
อบต.โพกรวม การปรับปรุงถนน (24 พ.ค. 2562)    อ่าน 206  ตอบ 12
อบต.บางมัญ หาสมุนไพรไปขายกันเถอะ เรามีชื้อสมุนไพรที่สามารถนำมาเป็นการค้าได้ (22 พ.ค. 2562)    อ่าน 1  ตอบ 0
อบต.จักรสีห์ สมุนไพรลดน้ำหนักที่ดีที่สุดเราได้รวบรวมไว้ในเว็บไซต์นี้แล้ว (22 พ.ค. 2562)    อ่าน 3  ตอบ 0
ทต.พรหมบุรี สมุนไพรอยู่ใกล้ตัวคุณที่คุณยังไม่เคยรู้ (22 พ.ค. 2562)    อ่าน 1  ตอบ 0
อบต.คอทราย สมุนไพรข้างรั้วบ้านคุณที่คุณยังไม่รู้จัก เรามีคำตอบให้คุณ (22 พ.ค. 2562)    อ่าน 3  ตอบ 0
ทต.โพสังโฆ สมุนไพรที่สามาทำให้หลับสบายหลับง่ายเราได้รวบรวมไว้ในเว็บไซต์แล้ว (22 พ.ค. 2562)    อ่าน 1  ตอบ 0
อบต.หัวไผ่ สมุนไพรอยู่ใกล้ตัวคุณที่คุณยังไม่เคยรู้ (22 พ.ค. 2562)    อ่าน 4  ตอบ 0
อบต.คอทราย สามัญสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (14 พ.ค. 2562)    อ่าน 15  ตอบ 0
อบต.โพสังโฆ โบนัสสำหรับสมาชิกใหม่ (13 พ.ค. 2562)    อ่าน 16  ตอบ 0
อบต.โรงช้าง เบอร์โทรศัพท์ อบต.เบอร์อะไรค่ะ (24 เม.ย. 2562)    อ่าน 43  ตอบ 0
 
    
     
 
 
  ท่านอยากให้
  การคมนาคม
  การสาธารณสุข
  การศึกษา
  ไฟฟ้าสาธารณะ
 
 
เริ่มนับ วันที่ 28 ก.ย. 2552
 
 ...เว็บไซต์ "อบต.โพทะเล" อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ...
         
 

 
 
แจกเบี้ยยังชีพผู้พิการและผู้สูงอายุ ตำบลโพทะเล [ 3 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 26 
ซ่อมแซมหลอดไฟและเสียงตามสายหมู่ที่ 8 [ 2 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 30 
ปักเสาเสียงไร้สายม.1-ม.8 [ 29 เม.ย. 2562 ]   อ่าน 27 
    
 
         
 
แนะนำกระบวนการง่ายๆในการหางาน (2 ก.ย. 2557)    อ่าน 837  ตอบ 0  
ขอให้พิจารณาการเข้าเวรของพนักงานอีกครั้ง (11 เม.ย. 2557)    อ่าน 798  ตอบ 0  
จริงหรือไม่ครับ (12 มี.ค. 2557)    อ่าน 983  ตอบ 3  
น้ำประปาหมู่4ขุ่นมาก (30 ต.ค. 2556)    อ่าน 773  ตอบ 2  
ถนนเลียบคลอง3ชำรุด (20 ส.ค. 2556)    อ่าน 1121  ตอบ 4  
สอบถามตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานปลัด (30 ก.ค. 2556)    อ่าน 1129  ตอบ 1  
เรียนนายกฯ (2 ก.ค. 2556)    อ่าน 3150  ตอบ 13  
เรียน ท่านนายกอบต.โพทะเล (27 ธ.ค. 2555)    อ่าน 814  ตอบ 0  
เว็บไซต์ "อบต.โพทะเล" เปิดให้บริการแล้วค่ะ (5 พ.ย. 2555)    อ่าน 2159  ตอบ 5  
อยากไปเที่ยวๆๆ (22 มิ.ย. 2555)    อ่าน 1126  ตอบ 1  
ช่วยดูแลถนนบริเวณนี้ด้วย ม.3 (27 ธ.ค. 2554)    อ่าน 1510  ตอบ 4  
ทรายบนท้องถนน (20 พ.ย. 2554)    อ่าน 1209  ตอบ 1  
ยังไม่ได้คำตอบ !!! (31 ต.ค. 2554)    อ่าน 1067  ตอบ 2  
เรียน ท่านนายก อบต.โพทะเล (24 ต.ค. 2554)    อ่าน 1598  ตอบ 4  
คาถามหาเสนห์ (15 ต.ค. 2554)    อ่าน 7782  ตอบ 6  
 

เห็ดฟาง

กล้วยกวน จิรา
      
 
   

วัดโพธิ์ทะเลเหนือ
 


   
อบต.โพทะเล (23 พ.ค. 62)อบต.โพทะเลได้รับการตรวจประเมินโครงการ 1 อปท. 1 วัด ประชารัฐสร้างสุข [ 24 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.โพทะเล โครงการส่งเสริมศักยภาพของผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 24 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.คอทราย ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ (ไตรมาศที่ 2) [ 24 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.คอทราย ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ (ไตรมาศที่ 1) [ 24 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.โพทะเล ิBig Cleaning Day 23 พฤษภาคม 2562 [ 24 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.โพทะเล โครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562 [ 24 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.หัวไผ่ [ 24 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.หัวไผ่ ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวไผ่ [ 24 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.หัวไผ่ ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวไผ่ [ 24 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
ทต.ทับยา รณรงค์ลดถือถุงหิ้วพลาสติก หิ้วปิ่นโต พิชิตภาวะโลกร้อน คร้ังที่ 2 ประจำเดือน พฤษภ [ 24 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
      
 
    
 
การบันทึกข้อมูลโครงการตามแผนพัฒนาแหล่งน้ำ 5 ปี (พ.ศ. 2563 - 2567) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านระบบสารสนเทศเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (Local Sufficiency Economy Plan : LSEP) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว2023  [ 24 พ.ค. 2562 ]
การแจ้งผลการตรวจสอบการดำเนินงาน เรื่อง การบริหารจัดการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2025  [ 24 พ.ค. 2562 ]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 สน.บถ. มท 0809.3/ว3074  [ 24 พ.ค. 2562 ]
หลักเกณฑ์การเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2022  [ 24 พ.ค. 2562 ]
ขอความร่วมมือดำเนินการแจ้ง เรื่อง ปฏิเสธการรับการอุปถัมภ์หรือการสนับสนุนจากธุรกิจหรืออุตสาหกรรมยาสูบ กสธ. มท 0819.2/ว2026  [ 24 พ.ค. 2562 ]
เรื่องการจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.7/ว2024 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 24 พ.ค. 2562 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัด อปท. ประจำปี 2562 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1970 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 พ.ค. 2562 ]
สำรวจข้อมูลการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ กศ. มท 0816.3/ว2011 [เอกสารแนบ]  [ 23 พ.ค. 2562 ]
การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ กพส. มท 0810.8/ว2009 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 พ.ค. 2562 ]
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อดำเนินโครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (info.dla.go.th) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ศส. มท 0806.2/ว1989 [กำหนดการประชุมรุ่นที่ 1] [กำหนดการประชุมรุ่นที่ 2]  [ 23 พ.ค. 2562 ]
 
แบบประเมิน LPA ประจำปี ๒๕๖๒ [ 3 พ.ค. 2562 ]   
แผนจังหวัดสะอาด ปี 2562  [ 21 ม.ค. 2562 ]