...เว็บไซต์ "อบต.โพทะเล" อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ...
         
 
   
 
สมถรรนะหลัก 5 ด้าน [ 9 มิ.ย. 2560 ]  อ่าน : 44  
 
ระเบียบบริหารงานบุคคล [ 9 มิ.ย. 2560 ]  อ่าน : 40  
 
ประกาศรับโอนตำแหน่งสายงานผู้บริหาร [ 9 มิ.ย. 2560 ]  อ่าน : 42  
 
ประกาศคุณธรรม จริยธรรม [ 9 มิ.ย. 2560 ]  อ่าน : 50  
 
  (1)